-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4279 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مردم سالاري در ايران بوسيله مقام معظم رهبري و آقاي خاتمي اعلام شده است پس چرا مردم ايران به حق اصلي خود نرسيده اند چرا بودجه كلان مملكت تلف مي شود و بوسيله افرا سودجو به اختلاس كشيده مي شود پس چه كسي جوابگوي مردم است در حاليكه ما اگر حكومتمان اسلامي است كه اسلام از مردم در تمام صحنه ها حمايت كرده است پس چرا به اسلام در ايران عمل نمي شود؟منظور از مردم سالاري ديني مطرح شده توسط مقام معظم رهبري و رياست جمهوري اين است كه به نيازها و خواسته ها و نظريات مردم توجه كافي بشود و اين پشتوانة قوي و محكم نظام را براي خودشان حفظ كنند. و انجام اختلاس توسط افراد و يا باندهاي متخلف و سودجو دليلي بر عدم مردم سالاري نيست. بلكه اينگونه تخلفات در هر زمان و هر جامعه اي ممكن است اتفاق بيفتد و آنچه مهم است پيگيري و برخورد با اين مفاسد است كه بطور جدي دنبال مي شود. سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضائيه به شدت مفاسد اقتصادي و اينگونه سودجويي ها را دنبال مي نمايد و هر چند وقت يكبار گزارش اين فعاليتها را در مصاحبه اي مطبوعاتي بيان مي دارد. و احكام صادره توسط دادگاههاي مربوطه از طريق روزنامه ها و صدا و سيما اعلام مي گردد و مي توانيد اخبار مربوط به اين گونه مطالب را از طريق منابع ياد شده دنبال كنيد.

موفق باشيد.تكميل و ارسال فرم نظر سنجي موجب تكامل و پويايي كارماست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.